Chào các bạn,

Danh sách các file ở đây mục đích dùng để nghe online cho tiện. Tuy nhiên do bạn không nghe online mà download về nên bị phát sinh chi phí dịch vụ tải dữ liệu từ amazon. Do vậy mình sẽ khóa link ở đây. Nếu bạn chưa download hết và thực sự cần thì liên hệ riêng mình sẽ chia sẻ cho nhé.

Thực tế mình thấy việc nghe online sẽ tiện cho bạn nghe bất cứ lúc nào. Vì vậy mình mới mò mẫm tìm được dịch vụ STREAM AUDIO này của Amazon vừa rẻ vừa tiện: Up lên là nghe được. File lớn thì nó cứ load đến đâu là cho nghe đến đó (streaming) thay vì load tất dữ liệu như các hình thức lưu trữ đám mây khác.

Còn việc bạn download về rồi lưu trữ ở máy tính hoặc google drive của bạn thì chỉ là lưu trữ cho yên tâm thôi. Đa số lâu rồi chẳng nhớ mình lưu chỗ nào đâu huống chi là nghe lại 😀

Tên file (V2 là bản âm lượng lớn)Kích thước
20180911_Thiền T.Cường167.3 MB
20180911_Thiền T.Cường1_V2267 MB
20180918_Thiền T.Cường257.6 MB
20180918_Thiền T.Cường2_V2229 MB
20180925_Thiền T.Cường375.4 MB
20180925_Thiền T.Cường3_V2259 MB
20181002_Thiền T.Cường44.0 MB
20181002_Thiền T.Cường4_V215.2 MB
20181005_T.Cuong23.7 MB
20181005_T.Cuong_V294.3 MB
20181009_T.Cuong75.2 MB
20181009_T.Cuong_V2299 MB
20181012 181626_Thien16.2 MB
20181012 185153_Thien50.6 MB
20181016 173754_Thien35.4 MB
20181016 173754_Thien_V258.4 MB
20181016 173754_Thien_V2.tscproj26.9 kB
20181016 185524_Thien69.3 MB
20181016 185524_Thien_V2275 MB
20181019 193845_Thien15.9 MB
20181019 193845_Thien_V262.8 MB
20181023 182013_Thien65.0 MB
20181023 182013_Thien_V2239 MB
20181026 180350_Thien251 MB
20181026 180350_Thien_V2248 MB
20181102 174711_Thien84.8 MB
20181102 174711_Thien_V2261 MB
20181106 182657_Thien47.2 MB
20181106 182657_Thien_V2188 MB
20181113 175619_Thien58.0 MB
20181113 175619_Thien_V2154 MB
20181113 200732_Thien8.1 MB
20181113 200732_Thien_V232.2 MB
20181116 182943_Thien74.9 MB
20181116 182943_Thien_V2294 MB
20181123 182450_Thien65.0 MB
20181123 182450_Thien_V2225 MB
20181130 182127_Thiền Thầy Cường48.7 MB
20181130 182127_Thiền Thầy Cường_V2194 MB
20181207 174727_Thiền Thầy Cường53.0 MB
20181207 174727_Thiền Thầy Cường_V2204 MB
20181214 182352_Thiền Thầy Cường49.8 MB
20181214 182352_Thiền Thầy Cường_V2160 MB
20190104 181502_Thiền_Thầy Cường108 MB
20190104 181502_Thiền_Thầy Cường_V2429 MB
20200508 19251934.3 MB
20200508 192519_V2131 MB
20200508 20371734.3 MB
20200508 203717_V2117 MB
20200508 21495212.6 MB
20200508_134.3 MB
20200508_234.3 MB
20200508_36.2 MB
20200515 192447220 MB
20200518 20473936.9 MB
20200518_cafe36.9 MB
20200522 193222222 MB
20200529 19225164.0 MB
20200529 21444921.0 MB
20200601 19253080.6 MB
20200603 19090078.4 MB
20200603 221417-F85BF8C7319 kB
20200603 222434-A61F7C2B1.3 MB
20200605 19393269.3 MB
20200608 20074351.5 MB
20200615 19503670.5 MB
20200619 193001233 MB
20200621_Acuong_Private121.6 MB
20200621_Acuong_Private252.4 MB
20200621_Acuong_Private399.0 MB
20200622 20225055.0 MB
20200710 19144414.4 MB
20200710 19455842.4 MB
20200713 20111955.5 MB
20200717 201255149 MB
20200803_Acuong Kiến thức căn bản 123.2 MB
20200803_Acuong Kiến thức căn bản 244.3 MB
20200810 19462766.6 MB
2020081266.6 MB
20200814 21251426.3 MB
20200821 19485964.0 MB
20200830 20304242.5 MB
20200907_Chánh ngữ63.8 MB
20200912 19433664.9 MB
20200914 194728230 MB
2020091467.7 MB
20200918 19203582.2 MB
20200918_182.2 MB
20200918_282.2 MB
20200921 19360971.3 MB
20200925 19534471.5 MB
20200928 20142247.9 MB
20201002 19342465.6 MB
20201005_Acuong Kiến thức căn bản69.8 MB
20201009 19453164.4 MB
20201012 19463572.2 MB
20201016_Acuong_Nâng cao79.7 MB
20201023 19340268.4 MB
20201030 19311274.7 MB
20201106 19220367.9 MB
20201106 21451730.4 MB