T3, 07 / 2016 7:05 chiều | anhanh

Cách tính chỉ số BMI

BMI = Cân nặng (kg) / ( Chiều cao(m)* Chiều cao(m))

Theo khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới (WHO), trừ người có thai, nếu BMI:

– Dưới 18.5 là thiếu cân, thiếu năng lượng trường diễn
– Từ 18.5 đến 24.99 là bình thường
– Từ 25 đến 29.99 là thừa cân
– >= 30 là béo phì

Bảng đánh giá theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới(WHO) và dành riêng cho người châu Á ( IDI&WpRO):
phân loạiWHO BMI (kg/m2)IDI & WpRO BMI (kg/m2)
Cân nặng thấp (gầy)
Bình thường18.5 – 24.918.5 – 22.9
Thừa cân2523
Tiền béo phì25 – 29.923 – 24.9
Béo phì độ I30 – 34.925 – 29.9
Béo phì độ II35 – 39.930
Béo phì độ III4040
Bài viết cùng chuyên mục