CN, 07 / 2020 7:06 chiều | admin

Đặt một tấm ảnh của chính bạn trên tủ lạnh với ghi chú: “Nhớ uống thuốc!”.

Đặt phần thuốc uống ban đêm ngay cạnh giường ngủ.

Uống thuốc sau khi bạn đánh răng và giữ thuốc trong răng.

Nhờ một người bạn của bạn nhắn tin giúp bạn và tất nhiên bạn phải nhớ đừng xoá tin nhắn.

Đặt thuốc bạn phải uống vào trong một hộp riêng cho mỗi tuần.

Nếu bạn không khắc phục được và vẫn còn quên uống thuốc thì nên nhờ người bạn thân nhắc bạn mỗi ngày.

Bài viết cùng chuyên mục