CN, 07 / 2020 7:15 chiều | admin

Với giấy, bạn có thể làm một hộp quà độc đáo có nhiều ngăn, lại vừa có thể tận dụng làm hộp đựng đồ trang sức, hay những vật nhỏ xinh.

Hộp quà nhiều tần

Hộp quà nhiều tần

Chuẩn bị:

– Giấy bìa, giấy màu
– Bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán
– Ruy băng

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Thực hiện:

Cắt giấy hình vuông 20×20 cm.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Kẻ chéo 2 đường như hình

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Gập thành hình vuông nhỏ rồi mở ra để tạo nếp gấp.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Tạo các nếp gấp như hình.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Cắt 4 tam giác nhỏ đã đánh dấu ở 4 góc.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Cắt như đường đã đánh dấu, gập lại theo hình được một ngăn của hộp quà.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Lần lượt gấp thêm 3 chiếc như vậy và 1 chiếc khác to hơn để làm nắp hộp quà.
Cắt một miếng giấy màu thành hình chữ nhật 30×16 cm để làm vỏ hộp. Mặt ngoài dán giấy gói quà cho đẹp. Lần lượt dán các ngăn kéo vào mặt trong.

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Với nắp ngoài có thể trang trí ruy-băng cho đẹp, như vậy là đã hoàn thành hộp quà đa di năng đẹp mắt.

 

có thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéocó thể,hộp quà,đa năng,giấy,hình,cách làm,hộp quà,đa năng,nhiều ngăn,kéo

Bài viết cùng chuyên mục