T2, 07 / 2020 11:05 sáng | admin

Choàng chiếc cà vạt vào cổ áo sơ mi và bắt chéo hai đầu của cà vạt (chú ý một bên ngắn, một bên dài) (hình 1).

Lấy phần dài hơn lận vào bên trong và tiếp tục bắt qua phía phải, rồi kéo đầu thắt qua trái tạo thành múi hình tam giác (hình 2 & 3).

Tiếp tục nắm đầu cà vạt vừa thắt lận tiếp vào phía bên trong để tạo thành hai hình tam giác (hình 4 & 5).

Sau đó lấy đầu bên trái kéo qua phải che lại múi hình tam giác, kéo ngược lên phía trên và lận vào bên trong (hình 6, 7 & 8).

Cuối cùng, nắm đầu cà vạt vừa lận vào kéo xuống và thắt chặt phần múi tam giác vào cổ áo

Bài viết cùng chuyên mục