T3, 07 / 2016 7:11 chiều | anhanh

| 07:15 GMT+7

Thứ bảy, 8/2/2014 | 07:15 GMT+7

Sự thô mộc của những bức tường gạch không trát, không sơn phù hợp với nhiều không gian khác nhau như phòng khách, chỗ nghỉ ngơi hay nơi nấu nướng.

1-2894-1391315981.jpg

2-1755-1391315981.jpg

4-9201-1391315982.jpg

6-3498-1391315982.jpg

7-4092-1391315982.jpg

8-5568-1391315983.jpg

3-6927-1391315984.jpg

5-8727-1391315984.jpg

10-2299-1391315985.jpg

11-2578-1391315985.jpg

12-3464-1391315985.jpg

Đông Phong (Theo Architecture Art Designs )

Bài viết cùng chuyên mục