T6, 08 / 2023 1:57 chiều | admin

Chuẩn bị:

Băng dính,

một hình trái tim bằng giấy,

tấm bìa cứng dầy,

kim,

chỉ màu.

Cách làm:

Dán băng dính vào một mặt của tấm bìa cứng

Một “trái tim khâu” thay lời muốn nói

Dùng kim bắt đầu từ đỉnh dưới của trái tim và khâu bao quanh dần lên phía bên trên

Một “trái tim khâu” thay lời muốn nói

Cứ tiếp tục như vậy cho đến hết một vòng xung quanh

Một “trái tim khâu” thay lời muốn nói

Đảo ngược tờ bìa lại và khâu nếp cho các đường khâu. Quay mặt trước ra bạn sẽ được:

Một “trái tim khâu” thay lời muốn nói

Một trái tim khâu độc đáo sẽ làm đằng ấy cực kỳ xúc động lắm đấy nhé!

Bài viết cùng chuyên mục