CN, 07 / 2020 7:06 chiều | admin

Quyết định trước chương trình gì trẻ có thể hay xem trò chơi nào trẻ sẽ chơi hoặc thời gian truy cập internet là bao lâu.

Để trẻ ghi lại thời gian đã ngồi trước ti vi hoặc màn hình máy tính. Nếu trẻ nhận ra đã dành nhiều thời gian ngồi trước ti vi hoặc máy tính hơn trẻ nghĩ, trẻ có thể có động cơ thay đổi thói quen này.

Giúp trẻ bớt xem ti vi, chơi game

Đặt mục tiêu để trẻ giảm thời gian ngồi trước màn hình và nếu trẻ làm được, hãy dành những phần thưởng nho nhỏ để động viên chúng.

Cho trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao.

Không bật ti vi khi mới ngủ dậy. Tắt ti vi trong bữa ăn tối. Dời thiết bị điện tử ra khỏi phòng ngủ.

Đưa trẻ đến thư viện.

Bài viết cùng chuyên mục